Szanowni Klienci!

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 542) informujemy Państwa o opakowaniach stosowanych w naszym sklepie, tj. w jednostce handlu detalicznego i hurtowego, w tym w sprzedaży wysyłkowej, jak również o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi, które z nich powstają, w następujący sposób:

 1. Opakowania stosowane przez naszą firmę w jednostce handlu detalicznego i hurtowego, w tym w sprzedaży wysyłkowej obejmują:
  - koperty bąbelkowe
  - kartony tekturowe
  - koperty tekturowe
  - folie (takie jak stosowane w przesyłkach kurierskich)
 2. Firma nie prowadzi zbiórki odpadów opakowaniowych powstających po opakowaniach stosowanych w jednostce handlu detalicznego i hurtowego, w tym w sprzedaży wysyłkowej.
 3. Zużyte opakowania po produktach oferowanych przez naszą firmę należy zagospodarować we własnym zakresie poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach na odpady komunalne, kierując się zasadami, które zostały określone w gminnym regulaminie utrzymania czystości i porządku.
 4. Pamiętaj, że umieszczanie zużytych opakowań po produktach oferowanych przez naszą firmę w pojemnikach nieprzewidzianych do gromadzenia tego rodzaju odpadów jest zabronione.
 5. Jako firma zarejestrowaliśmy się w rejestrze opakowań LUCID, gdzie widniejemy pod numerem: DE3133987718097.

Rodzaje oznaczeń, które znajdują się na opakowaniach stosowanych przez naszą firmę (dotyczy to tylko kopert tekturowych):

 

Opakowanie nadające się 
do recyklingu