Masz pytanie?         +48.501-750-098        arif@arif.pl
Kategorie
Wyszukiwanie
Szukana fraza:
Przedział cenowy:
do

KONKURS INSTA

 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg • PIERCING to fajna sprawa, jest jednym z elementów współczesnej mody i kultury. Jeśli masz kolczyki i interesujesz się trendami ze świata piercingu lub kreujesz własne stylizację koniecznie dołącz do naszej zabawy!
Chcesz zainspirować innych, a może
po prostu pobawić się w modeling?
Wystarczy, że wrzucisz na insta
swoje fajne zdjęcie, na którym widać
kolczyki i oznaczysz je tagiem #ARIFPIERCING!
Przygotowaliśmy dla Was 3 PROFESJONALNE SESJE ZDJĘCIOWE do wygrania (w styczniu, w lutym oraz w marcu). Co miesiąc wybierzemy spośród Was jedną osobę, którą zaprosimy na sesję do studia :)
 • Własna profesjonalna sesja fotograficzna to jednocześnie doskonała okazja do zbudowania własnego portfolio  czy promocji swojego kanału oraz insta profilu.
 • Najlepsze Twoje zdjęcie z sesji zostanie umieszczone na naszej WLEPCE i otagowane Twoim profilem insta.
 • To nie wszystko! Dodatkowo Twoje zdjęcie trafi do ekskluzywnego magazynu TATTOOFEST (to obecnie najpopularniejsze w Polsce czasopismo z branży tatuaż&piercing) :)
Pokaż siebie, zainspiruj innych!
Życzymy dobrej zabawy :)

 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg


REGULAMIN KONKURSU

 

             „ZOSTAŃ OFICJALNĄ TWARZĄ ARIF.PL”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia konkursu prowadzonego przez Organizatora (zwanej dalej Konkursem).

2. Organizatorem Konkursu jest ARIF Robert Trzpis, ul. Grochowska 324/15, 03-838 Warszawa, NIP: 1132582057, REGON: 141326956, email: arif@arif.pl, teł.:  +48 501750098.

3.  Konkurs organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.  Definicje:

a) Regulamin Konkursu – niniejszy regulamin,

b) Organizator – ARIF Robert Trzpis, ul. Grochowska 324/15, 03-838 Warszawa,
      NIP:   1132582057, REGON: 141326956, email: arif@arif.pl, tel.:  +48 501750098,

c) Uczestnik konkursu –  osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłosiła wolę uczestnictwa w Konkursie poprzez opublikowanie swojego zdjęcia  z tagiem #arifpiercing na Instagramie,

d) Nagroda – nagroda, które Uczestnicy konkursu mogą zdobyć w Konkursie;

e) Adres IP –  unikatowy numer identyfikacyjny nadawany urządzeniom będącym w sieci komputerowej
5.    Postanowienia niniejszego Regulaminu Konkursu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Uczestnika konkursu, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu konkursu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

6. Organizator udostępnia niniejszy Regulamin konkursu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.arif.pl oraz na swoim profilu na Instagramie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

7. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem portalu Instagram na profilu arifpl należącego do Organizatora.

§ 2. CZAS TRWANIA KONKURSU

1.     Konkurs trwa od 13 grudnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. i realizowany jest w trzech turach, przebiegających w następujących terminach:

a)    od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2019 r.,

b)    od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 28 lutego 2019 r.,

c)    od dnia 1 marca do dnia 31 marca 2019 r.

2.     Zdjęcia opublikowane w czasie trwania danej tury, nie biorą udziału w następnych turach. Uczestnicy mogą brać udział w trzech turach, wysyłając różne zdjęcia na każdą turę. 

3.     Zwycięzcy każdej z tur zostaną ogłoszeni pierwszego dnia po jej zakończeniu.

4.     Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu i każdej z jego tur oraz do przedłużenia czasu ich trwania, jeśli w przewidzianym czasie w pkt. 1 nie uda wyłonić się zwycięzców.

5.  Zakończenie lub przedłużenie okresu trwania nie może naruszać praw Uczestników konkursu nabytych przed dokonaniem skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Konkursu.

§ 3. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

2. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (w przypadku osób niepełnoletnich biorących udział w Konkursie, by odebrać nagrodę i wziąć udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo opiekunów prawnych) które posiadają Konto na portalu Instagram.

3. Konkurs skierowany jest do osób posiadających widoczny piercing na ciele w szczególności na twarzy i powyżej ramion.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani osoby z ich najbliższej rodziny - małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo.

5.  Uczestnik konkursu ma za zadanie opublikować swoje zdjęcie z tagiem #arifpiercing na Instagramie.

6. Na zdjęciu ma być widoczna twarz Uczestnika konkursu oraz piercing ciała, twarzy lub jej okolice.

7. Kolczyki nie muszą być asortymentem z oferty sklepu internetowego Organizatora funkcjonującego pod adresem www.arif.pl.

8.  W każdym miesiącu (styczeń 2019, luty 2019, marzec 2019) spośród Uczestników konkursu zostanie wybrana jedna osoba, która weźmie udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej w studiu fotograficznym, opłaconej przez Organizatora.

9. Termin sesji zdjęciowej zostanie indywidualnie ustalony dla każdego Uczestnika konkursu.

10. Wszystkie kolczyki wykorzystwane do sesji zdjęciowej pochodzą z asortymentu sklepu internetowego www.arif.pl. Zwycięzca na porzeby sesji zdjęciowej wybiera kolczyki z asortymentu skepu internetowego www.arif.pl, które po jej zakończeniu może sobie zatrzymać. Przy czym dotyczy to wyłącznie kolczyków widocznych na zdjęciach, zwycięzca nie może wybrać kolczyków, które nie będą widoczne na zdjęciach. 

11. W trakcie sesji zdjęciowej wykonywanych zostanie kilkanaście ujęć z których tylko kilka wybranych przez fotografa, faktycznie zostanie poddanych edycji i profesjonalnej obróbce.

12.  Zwycięzca otrzyma kilka wybranych profesjonalnie wykonanych zdjęć faktycznie zostanie poddanych edycji i profesjonalnej obróbce.

13.  Zwycięzca może wziąć udział w Konkursie i sesji zdjęciowej tylko jeden raz.

14.  Udział zwycięzcy w sesji zdjęciowej wiąże się z publikacją zdjęć zwycięzcy  na profilu Organizatora na Instagramie, Facebooku, na wlepce oraze na stronie czasopisma Tattoofest na co zwtcięzca biorący urział w Konkursie i sesji zdjęciowej wyraża zgodę.   

 15.  W przypadku, gdy zwycięzca nie wyraża zgody na publikację zdjęć na profilu Organizatora na Instagramie, Facebooku, na wlepce oraz na stronie czasopisma Tattoofest, udział w sesji zdjęciowej nie będzie możliwy, a wygrana nagroda w postaci wykonania profesjonalnej sesji zdjęciowej przechodzi na innego Uczestnika konkursu i nie zostanie wymieniona na jej równowartość pieniężną, ani na jakikolwiek produkt z asortymentu Organizatora. Niemożliwe jest również przeniesienie praw do wykorzystania z nagrody w postaci sesji zdjęciowej na osoby trzecie.

16.  Zdjęcia zwycięzców będą ukazywać się kolejno w lutym 2019, marcu 2019 i kwietniu 2019 w czasopiśmie Tattoofest.

17.  Koszty dojazdu na profesjonalną sesję zdjęciową w studiu na terenie Warszawy zwycięzca pokrywa we własnym zakresie.

18.  Profesjonalna sesja zdjęciowa nie obejmuje charakteryzacji ani wykonania makijażu i stylizacji włosów.

19.  Przed przystąpieniem do sesji zdjęciowej zwycięzca podpisuje umowę o wykorzystanie wizerunku, co jest niezbędnym elementem, aby wykonać sesję zdjęciową. W przypadku, gdy zwycięzca nie podpisze umowy o wykorzystanie wizerunku, udział w sesji zdjęciowej nie będzie możliwy, a wygrana nagroda w postaci wykonania profesjonalnej sesji zdjęciowej przechodzi na innego Uczestnika konkursu i nie zostanie wymieniona na jej równowartość pieniężną, ani na jakikolwiek produkt z asortymentu Organizatora. Niemożliwe jest również przeniesienie praw do wykorzystania z nagrody w postaci sesji zdjęciowej na osoby trzecie.

§ 4. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

1.  Interpretacja tematu Konkursu jest dowolna i zależy od pomysłu Uczestnika konkursu.

2.  Prace konkursowe w postaci zdjęcia muszą być pracami przedstawiającymi wyłącznie wizerunek Uczestnika konkursu, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie prezentowanymi w innych konkursach.

3.  Ocenie podlegać będą następujące elementy zdjęć:

a)  wpisanie się w tematykę Konkursu,

b)  ekspresja emocji zawartych na fotografii,

c)   pomysłowość,

d)  oryginalność,

e)  charakteryzacja,

f)   makijaż,

g)  oryginalność,

h)    estetyka zdjęcia.

4.    Wszyscy zwycięzcy zostaną powiadomieni o werdykcie w postaci wiadomości na Instagramie.

5.    Organizator zastrzega sobie prawo do nie oceniania zdjęcia, które nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie lub zawiera niestosowne treści w szczególności niecenzuralne, wulgarne, obraźliwe, pornograficzne oraz wszelkie inne które naruszałyby jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa polskiego.

§ 5. NAGRODY

1.Organizator przewiduje przyznanie nagrody w postaci profesjonalnej sesji zdjęciowej w studiu fotograficznym, opłaconej przez Organizatora dla każdego ze zwycięzców wyłonionych w styczniu 2019, lutym 2019, marcu 2019.
2.Przyznana w Konkursie nagroda nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną, jak i przekazaniu osobom trzecim.
3.Nie dopuszcza się wymiany sesji zdjęciowej na jakiekolwiek produkty z asortymentu Organizatora

§6. REKLAMACJE

1.     Uczestnik konkursu może złożyć reklamację, jeżeli według niego Konkurs realizowany jest niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2.     Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres: ul. Grochowska 324/15, 03-838 Warszawa, lub drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: arif@arif.pl.

3.     Organizator prosi o przesyłanie wiadomości email, z dopiskiem „Konkurs Zostań oficjalną twarzą www.arif.pl”.

4.     Do tak złożonej reklamacji Organizator ustosunkuje się w przeciągu 14 dni.

5.     Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail Uczestnika konkursu.

6.     Wszelkie spory między Organizatorem, a Uczestnikami konkursu rozstrzygane będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Udział w Konkursie wiąże się z ujawnieniem swoich danych osobowych.

2.  Dane osobowe Uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z realizacją Konkursu.

3.  Uczestnik konkursu ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Organizatora. W tym celu należy wysłać na adres poczty elektronicznej arif@arif.pl odpowiednią dyspozycję.

4.  Dane osobowe Uczestnika konkursu nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych bez jego wyraźnej zgody. Do swoich danych Uczestnik konkursu ma zawsze dostęp w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Organizatora.

5.  Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności na stronie internetowej www.arif.pl.

§8. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

1. Uczestnik konkursu niniejszym wyraża zgodę na utrwalanie oraz rozpowszechnianie jego wizerunku indywidualnego na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz w umowie o wykorzystanie wizerunku.

2. Udzielając zgody, o której mowa w ustępie poprzedzającym Uczestnik konkursu akceptuje w pełni fakt, że Organizator może swobodnie wykorzystać jego wizerunek, w?tym wyraża zgodę na:  

b. utrwalanie wizerunku za pomocą fotografii,

d. wykorzystywanie w jakiejkolwiek technice utrwalonego wizerunku Uczestnika konkursu w celu wytworzenia wlepek, 

e. wykorzystywanie w jakiejkolwiek technice utrwalonego wizerunku Uczestnika konkursu w celu jego publikacji na profilu Organizatora na Instagramie, Facebooku, na wlepce oraz na stronie czasopisma Tattoofest.

3. Działania  Organizatora podejmowane w granicach określonych  ust. 1 i 2 nie wymagają dodatkowej zgody od Uczestnika konkursu i z tego tytułu Uczestnikowi konkursu nie będzie przysługiwać jakiekolwiek inne wynagrodzenie aniżeli przewidziane w niniejszym Regulaminie lub w umowie o wykorzystanie wizerunku.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z ważnych powodów. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 2 dniach od ich ogłoszenia. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu przed wprowadzeniem zmian. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informować na swoim profilu.

2.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego.

3.     Regulamin obowiązuje od dnia 13 grudnia 2018 roku.

 

Powrót
Koszyk
... jest pusty
Bądź na bieżąco


Najnowszy odcinek ExpierceTV Kanał YouTube Profil Facebook Profil Instagram Profil Pinterest Galeria zdjęć #arifpiercing
Informacje